Informationer

Grundet Covid-19
Kan der ske ændringer mht depot og omklædning/bade mulighed 
Vi arbejder på en løsning med at lave depotposer til hver i sær, samt at få lavet startnumre.
 
Vi opdatere når vi kender retningslinjerne for sportsbegivenheder

Depot & Forplejning: 
Depotet findes ved start/mål, hvilket passeres på hver omgang uanset rutevalg.
Drikkelse: Vand, saft, sodavand (Cola, Faxe Kondi)
Spiseligt: Frugt, slik, chips, saltstænger.
Som regel vil der være kage til bagefter.


Gennemførelse:
Da HTM Marathon løbes efter Klub 100 reglementet gennemføres løbet kun, såfremt der er minimum 3 marathonløbere til start med intentionen om at gennemføre, hvorefter løbet tæller officielt til Klub 100 statistikken, hvis minimum 3 gennemfører.
Alle der gennemfører (halv Marathon + marathon) får samtidig en medalje. Ydermere lægges diplomet/resultatlisten op her på siden under 'diplom' (indenfor en uge iht. Klub 100's reglement).

Du er først i mål, når du har passeret (den fiktive) målstregen, hvilket betyder, at du under ingen omstændigheder må stoppe uret blot fordi, dit ur viser, du har passeret 42,2k.
 
Løber du på 3.10, modtager du en særlig præmie :-)

Afbud:
Skulle du blive forhindret i deltagelsen eller blot forsinket bedes du ringe/sms'e til 26256086. Dit deltagergebyr kan du ikke få refunderet, men derimod få flyttet til et nyt løb på et selvvalgt tidspunkt, såfremt du melder afbud før start.
Hvis deltagerlisten ikke har 3 deltagere på marathon senest 12 timer før løbsstart, så aflyses løbet. Alle deltagere får direkte besked.

Tidstagning:
Man står selv for tidstagning. Der er samlet start på det annoncerede starttidspunkt og uret stoppes først, når målstregen passeres. Autopausefunktionen skal være deaktiveret. Du måler selv din sluttid, og skriver den på resultatlisten, hvilken ligger i depotet (ellers spørg efter den).
Kommer du for sent til løb, noteres din bruttotid (altså fra startskuddet lyder).

Tidsgrænse:
Vi starter alle sammen samlet ved startstregen på det annoncerede tidspunkt. Kommer du for sent, tæller din bruttotid, altså eksempelvis kommer du 7 min for sent, betyder det, at du lægger 7 min oveni din tid. Max 30 minutter for sent er tilladt.
Tidsgrænsen lyder på 5.30 timer*. Forventer du at bruge længere tid, bedes du give besked ved tilmelding, hvorefter race director afgører, hvorvidt der kan dispenseres. Efter tidsgrænsen er overskredet, vil depotet så småt blive pillet ned.

Ansvar:
Det understreges igen, at du løber på eget ansvar* ligesom tasker + værdigenstande opbevares på eget ansvar i depotet.
*Race director kan til enhver tid pille en løber ud af løbet, såfremt de(n) løbsansvarlige mener, det er uforsvarligt at løbe videre af helbredsmæssige årsager eller begrundet mistanke om snyd.

Toilet:
Toiletter ved start/mål. Disse skal benyttes da naturen vi løber i fredet og naturbeskyttet område.

Generelt/regler:
Færdselsloven skal overholdes.
Affald hører ikke til i naturen, kast derfor skrald og papir i en affaldspose. Brud på denne regel kan medføre diskvalifikation.

Skulle et løb blive aflyst grundet for få tilmeldinger, sygdom eller force majeur, har du ikke krav på tilbagebetaling af startgebyret. Derimod må et startnummer gerne flyttes til et fremtidigt løb.
 
Rute
https://www.endomondo.com/routes/1198948183